Nedtagning af asbesttag

Fjernelse og bortskaffelse af asbesttag

Asbest er blevet anvendt i en del byggematerialer gennem tiden på grund af dens holdbarhed og modstandsdygtighed over for vind og vejr. Senere blev det opdaget, at asbest er sundhedsskadeligt, når støv indeholdende mikroorganismer med asbest frigives under håndtering af gamle asbesttage. Asbestfiberen kan forårsage alvorlig skade ved indånding og øge risikoen for lungekræft og asbestose.

I 1986 blev reglerne omkring asbest skærpet i forhold til brugen af asbest i byggematerialer, og derefter var det ikke længere muligt at anvende asbest som før. Men asbest udgør stadig et problem i gamle bygninger og skal håndteres korrekt, når det skal demonteres. Gennem miljøsanering sikrer man sig den korrekte håndtering under nedtagning og affaldshåndtering af sit gamle asbesttag.

Har du et ældre eternit- eller skifertag fra før 1984, vil det ofte indeholde asbest. Det er dit ansvar at få foretaget en forsvarlig nedtagning af asbesttage. Det vil altid være sundhedsfarligt selv at fjerne byggematerialer med asbest, derfor anbefaler vi selvfølgelig, at man søger professionel entreprenør til opgaven, så fjernelse af asbesten bliver udført ansvarligt.

Kontakt

Vi står for nedtagning og bortskaffelse af alle former for asbesttag

Normann & Petersen Nedbrydning A/S står klar, når du mangler et specialiseret nedrivningsfirma til dit asbesttag. Vi laver en skræddersyet løsning til netop dit næste projekt og varetager sikkerheden og håndteringen af dit tag, så fjernelsen kommer til at forløbe sikkert og uden asbesteksponering. Vores uddannede team står klar til at udføre alle de processer, der er omkring demonteringen af dit asbesttag:

Miljøscreening

Før man evt. påbegynder en sanering, udføres  der en miljøscreening for at evaluere omfanget af asbestforurening og vurdering af potentielle risici og behovet for et en miljøsanering.

Miljøsanering

I nogle nedtagelser af asbesttag er der behov for en miljøsanering, som giver et overblik over omfanget, fjernelse og sikring af asbesten, for at minimere risikoen for eksponering og spredning af farlige fibre.

Ud fra de vurderinger der laves varetager vi:

  • Sikkerheden - for medarbejder og for de færdende  der ville være omkring nedtagelses området.
  • Nedtagning - en skræddersy proces, der minimerer risikoen for spredning af asbesten.
  • Affaldshåndtering - efter nedtagning af asbesttag, sørger vi for korrekt bortskaffelse af det fjernede asbestmateriale, i overensstemmelse med gældende lovgivning og miljøstandarder.

Mangler du en professionel nedtagning af asbesttag

Så kontakt Normann & Petersen Nedbrydning A/S til en uforpligtende samtale på telefon 40 74 49 23 eller via mail anders@np-nedbrydning.dk.
Vi varetager alle de praktiske og sikkerhedsmæssige opgaver, når dit asbesttag skal fjernes og vi står altid klar til at vejlede og besvarer evt. spørgsmål.