PCB sanering

Pcb sanering og fjernelse af pcb affald.

Miljøscreening for miljøskadelige stoffer er i dag et lovkrav. PCB er et udbredt problem i danske nedrivningsprojekter, når ældre bygninger står overfor en hel eller delvis nedrivning.

Normann & Petersen Nedbrydning A/S er et specialiseret nedbrydningsfirma, når det kommer til screening af bygninger, demontering og bortskaffelse af pcb-holdige byggematerialer.  
Gennem en miljøsanering, bliver det kortlagt, om der skal varetages specielle sikkerhedsforanstaltninger, før en nedrivning og der dannes et overblik over affaldshåndtering.

Normann & Petersen nedbrydning A/S har stor erfaring med pcb sanering, sporingen af det miljøskadelige stof, benyttelse af det korrekte udstyr og værnemidler under fjernelse, samt bortskaffelse af det kemiske affald. 

Kontakt

Hvorfor udføres der pcb sanering? 

PCB er en forkortelse af  det kemiske stof polyklorerede biphenyler, som udgøre en sundhedsrisiko i alle nedrivningsprojekter pga. de giftige affaldsstoffer, som senere også kan udgøre en  risiko for miljøet, ved ikke korrekt bortskaffelse af materialer som indeholder giftige kemiske stoffer. Sikre dit næste nedrivningsprojekt med en pcb sanering og få en skræddersyet løsning som passer til jeres projekt.

PCB er fortsat et stort miljøproblem, med en pcb sanering får man dannet den korrekte handlingsplan og håndtering af pcb-holdige produkter. Anvendelsen af pcb blev først forbudt pr. 1 januar 1977 og udgøre derfor en stor risiko ved mange nedrivningsprojekter af ældre konstruktioner, opført før 1977. Du er som bygherre ansvarlig for at screene din bygning, for miljøskadelige stoffer.

Steder vi oftest støder på pcb-holdige materialer:

  • Fugemasse
  • Termoruder 
  • Gulvbelægning 
  • beton & mørtel

Få lavet en pcb sanering af dit næste nedrivningsprojekt 

Hvis du mangler en miljøsanering, som kan skabe klarhed i forhold til pcb sanering el. evt. rådgivning i forhold til screening af  bygninger. Så Kontakt Normann & Petersen nedrivning A/S til en uforpligtende samtale, telefon 40 74 49 23  eller via mail anders@np-nedbrydning.dk, vi står altid klar til at vejlede og besvarer evt. spørgsmål.